Privacybeleid

Bedrijfsgegevens

EGN Nederland 

Hoofdweg 66 
3067 GH Rotterdam
Nederland

E-mail: info.nl@egn.com
Telefoon: +31 (0)6 51 03 27 88

Waarom verwerken we uw gegevens?

We verwerken persoonsgegevens over u voor verkoop- en marketingactiviteiten.

Mogen wij uw gegevens verwerken?

De grondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is de regel over het afwegen van gerechtvaardigde belangen die wordt gevonden in artikel 6, eerste lid, paragraaf (f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Categorieën persoonlijke gegevens

We verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Wij verwerken alleen algemene persoonsgegevens (zogenoemde artikel 6-gegevens), zoals naam, contactgegevens, beroep, standplaats, etc. evenals aantekeningen in verband met dialoog.

Ontvangers of ontvangerscategorieën

We maken uw persoonlijke gegevens bekend of geven deze door aan de volgende ontvangers:

  • Gegevensverwerkers die het verkoopproces ondersteunen, b.v. CRM.

Doorgifte aan ontvangers aan derden, inclusief internationale organisaties

Wij geven uw gegevens niet door aan derden.

Hoe verkrijgen we uw persoonlijke gegevens?

We verkrijgen uw gegevens van LinkedIn, websites van openbare bedrijven, enz. Mogelijk hebben we uw contactgegevens ook verkregen via leden binnen het netwerk.

Opslag van uw persoonlijke gegevens

Op dit moment kunnen we niet precies zeggen hoelang we uw persoonlijke gegevens zullen bewaren. We kunnen u echter meedelen dat we bij onze beoordeling van hoe lang we uw gegevens moeten bewaren, benadrukken of u nu of in de toekomst professioneel zou kunnen profiteren van deelname aan het netwerk van EGN.

Geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering

We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.

 

Uw rechten

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.
Als u gebruikt wilt maken van deze rechten, dient u contact met ons op te nemen.

Het recht om gegevens in te zien (recht op inzage)

U hebt recht op toegang tot de gegevens die we over u verwerken, evenals een reeks andere stukjes informatie.

Het recht op rectificatie (correctie)

U heeft het recht om onjuiste gegevens over u te laten corrigeren.

Het recht om gegevens te verwijderen

U kunt op elk moment gegevens over u laten wissen. Een uitzondering op deze regel is: wanneer het wissen van deze gegevens verboden is door de relevante wetgeving. Bent u bijvoorbeeld een voormalig lid, dan hebben wij in dit verband boekhoudkundige gegevens die wij 5 jaar moeten bewaren.

Het recht om de verwerking te beperken

In bepaalde omstandigheden kunt u beperking van uw persoonsgegevens verzoeken. Als u het recht heeft om de verwerking te beperken, mogen we uw informatie in de toekomst alleen verwerken - anders dan deze opslaan - met uw toestemming of met het doel een juridische claim in te stellen, te bevorderen of te verdedigen, of om een ​​persoon of belangrijke maatschappelijk belang te beschermen. .

Het recht om bezwaar te maken

In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om bezwaar te maken tegen onze anderszins rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor 'direct marketing'.

Het recht om gegevens te verzenden (draagbaarheid gegevens)

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en om deze persoonlijke gegevens zonder enige belemmering of belemmering over te dragen van de ene gegevensbeheerder naar de andere.

Meer over uw rechten leest u in de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens over de rechten van het individu, die te vinden zijn op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Klacht betreft Autoriteit Persoonsgegevens

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Ga naar: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nlvoor contactgegevens.

Volg ons om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en toekomstige evenementen.