26. juli 2017

Jonge managers ten opzichte van hun oudere tegenhangers

Jonge managers ten opzichte van hun oudere tegenhangers

Resultaatgerichtheid en de vaardigheid om mensen te motiveren: een krachtige combinatie die sterke invloed heeft op de effectiviteit van een leider. Uit onderzoek is gebleken dat jonge managers het beste evenwicht bewaren tussen deze twee idealen. Managers van alle leeftijden en ervaring vinden inspiratie in dit artikel over leiderschap:

Jonge Managers zijn vaak veelzijdiger dan de oudere generaties. 

Wilt u de soort leider zijn die solide resultaten van het team krijgt?

Of verkiest u het soort leider die hoge betrokkenheid bevordert?

Deze twee voorbeelden zijn niet vanzelfsprekend en we stemmen er allemaal mee in dat de beste leiders beide doen. Dit blijkt uit een onderzoek van het Zenger/Folkman Leiderschap ontwikkeling adviesbureau.

“Wij vonden dat jongere leiders het vermogen hebben tot het uitvoeren van een effectieve en leuke teamomgeving,” schreef Jack Zenger en Joseph Folkman in Harvard Business Review. Uit het onderzoek bleek dat leiders jonger dan 30 jaar twee tot wel drie keer zoveel kans maken op doeltreffende resultaten en betrokkenheid dan de leeftijdscategorie boven de 30 jaar. Bijna een derde van de groep onder de 30 jaar bereikte beide prioriteiten. Rond de leeftijd van 40 jaar, lijkt het alsof de leiders een keuze hebben gemaakt tussen resultaat gedreven zijn of een sterke persoonlijkheid hebben.

Waarom het contact verbreken? Zenger en Folkman beweren dat jongeren een zwaardere waarde hechten aan de werkrelaties. Ze zijn er meer in geïnteresseerd om deze persoonlijker te maken. Oudere werknemers houden werk en privé liever gescheiden.

Maar leeftijd is niet de enige factor die de managementstijl beïnvloed. Een toezichthouder bijvoorbeeld, de laagste rang van de managementladder, is veel meer gericht op zowel de resultaten als de betrokkenheid met de medewerkers ten opzichte van de Senior Manager, volgens hun onderzoek. “We zagen dalingen in de vaardigheden naarmate de leeftijd ouder werd” schrijven ze, “maar de vaardigheden daalde meer zodra een toezichthouder een hogere functie kreeg”.

Wat moet je dus doen als je een oudere of hogere Manager bent? Volgens de auteurs je vaardigheden om werkrelaties persoonlijk te maken te verbeteren. In combinatie met het streven naar resultaat te behouden.

Bekijk het volledige interview met CEO Aaron Levie hier

Volg ons om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en toekomstige evenementen.