15. september 2017

Hoe je team te motiveren

Hoe je team te motiveren

GELUKKIGE WERKNEMERS ZORGEN VOOR EEN MEER EFFICIËNT TEAM EN EEN TERUGLOOP IN ZIEKTE VERLOF. OOK VOOR GROTERE LOYALITEIT, FLEXIBILITEIT EN CREATIVITEIT - ALLE FACTOREN DIE DE BASIS OP EEN POSITIEVE WIJZE BEïNVLOEDEN.

Houd je de basisbehoeften van je werknemers in de gaten en let je op wat ze motiveert? Of heeft u in de loop van een drukke werkweek de neiging om op autopilot te gaan, in de hoop dat uw medewerkers u kunnen "bijhouden", zelfs als de trein op volle snelheid beweegt?

Volgens Søren Villadsen, HR-expert en EGN Chair, zal afstandelijk en leiderschap zonder focus ongetwijfeld leiden tot slechtere resultaten en een daling van de loyaliteit.

Als leider creëert u resultaten samen met uw medewerkers, en daarom is het noodzakelijk om een scherp oog te houden op engagement en motivatie.

Hij formuleerde 6 waardevolle tips om medewerkers te motiveren:

 1. Begrijp wat elk individu beweegt
  Werknemers hebben allemaal individuele persoonlijkheden en daarom worden ze gemotiveerd door verschillende factoren. Vraag daarom vaak wat hen inspireert en motiveert. Toon nieuwsgierigheid in hun persoonlijke motivaties en je zult ze in overeenstemming met hun belangen kunnen faciliteren.

 2. Voeg de daad bij het woord
  Wees een effectieve leider door een goed voorbeeld te zijn in aanpak en betrokkenheid die u wilt zien van uw medewerkers. Je ziet onmiddellijk positieve resultaten op de werkplek - of het tegenovergestelde als je niet doet wat je zegt.

 3. De duidelijke briefing
  Verduidelijk de doelen en de reden van elk nieuw project en zorg ervoor dat uw medewerkers begrijpen wat het project zal bijdragen aan de organisatie als geheel, de veranderingen die het zal creëren en wat de doelen en verantwoordelijkheden zijn voor elke persoon. Luister naar de ideeën van uw medewerkers, delegeer de verantwoordelijkheid en toon vertrouwen.

  Lees ook: Veranderingen doorvoeren dankzij de juiste KPI's 

 4. Geef continue feedback
  Het debriefingsproces is even belangrijk als de briefing zelf: het is een kans om het project en de doelen te evalueren - zowel tijdens het project als na de voltooiing. Plan regelmatige vergaderingen om status en vooruitgang te bespreken.

  Deze aanpak maakt het mogelijk om een strategie te veranderen als de omstandigheden veranderen, of als een medewerker extra aandacht nodig heeft of wanneer taken moeten worden herschikt. Wees ervan bewust dat er een duidelijke band bestaat tussen werknemers die onzeker zijn over hun rol en gedemotiveerd gedrag.

 5. LOF!
  Lof en erkenning zijn belangrijke motivatoren, en dit wordt vaak vergeten omdat we intuïtief verwachten dat de medewerker weet wanneer we tevreden zijn met zijn of haar werk. Geef waardering voor hun werk op een luidruchtig manier - face to face in privé of in het gezelschap van anderen.

 6. Ben aanwezig
  Of u fysiek of virtueel met uw team werkt, uw aanwezigheid als leider is cruciaal voor het behoud van motivatie.

  Aanwezigheid en toewijding draagt bij aan uw authenticiteit als leider, die weer bijdraagt aan gemotiveerde medewerkers. Een makkelijke - maar effectieve - manier om te beginnen is door iets simpels als elke dag goedemorgen en tot ziens te zeggen.

Volg ons om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en toekomstige evenementen.