22. februari 2018

Experts: Een echte leider is authentiek!

Experts: Een echte leider is authentiek!

Authenticiteit is de sleutel voor succes in leiderschap, zeggen twee topexperts. En zelfs de beste leiders kunnen niet over water lopen.

Ken uzelf - niet alleen als leider, maar ook als mens. Dat is het geheim om een ​​excellente leider te zijn, volgens industrieel psycholoog Susanne Ulveman.

"Als leider moet u weten wie u bent en zowel uw sterke als zwakke punten kennen. Bovendien moet u authentiek zijn ten opzichte van uw werknemers, mede-collega's en collega leidinggevenden. Een leider slaagt door middel van samenwerking met anderen, dat vereist goed luisteren naar de omgeving."

Heb een goede kijk op karakter
Vroeger kon een leider simpelweg bevelen afgeven, “geen commentaar” zeggen tegen de pers en anders gewoon het bedrijf beheren zoals hij of zij geschikt achtte. Tegenwoordig zijn de tijden echter veranderd en zijn verschillende kwaliteiten benodigd om als een echte leider beschouwd te worden.

"Het is heel belangrijk om een ​​goede kijk op karakter te hebben. Op de arbeidsmarkt van vandaag werkt het management samen met verschillende soorten mensen en daarom is het noodzakelijk om te weten hoe u mensen verschillend behandeld om ze gelijk te behandelen," zegt Susanne.

Hoewel het in strijd is met het zelfbeeld van sommige leiders, ze kunnen echt niet over water lopen.

Ze vervolgt:

"Sommige werknemers moeten duidelijke doelen hebben, anderen hebben het nodig zich te laten onderdompelen in het werk, net zoals dat aan verschillende generaties anders leiding gegeven moet worden. Iedereen moet doelen hebben, maar je kunt de aanpak op verschillende manieren toepassen, en dat is cruciaal voor een leider om resultaten te boeken in 2018."

Raak niet verstrikt in uw eigen succes
Een andere leiderschapsdeskundige en emeritus hoogleraar, Henrik Holt Larsen, is het er ook over eens dat authenticiteit van cruciaal belang is. Als leider zijn zowel authentieke bescheidenheid, zelfkritiek en erkenning van uw eigen beperkingen noodzakelijk. Als u deze kwaliteiten hebt, zult u waarschijnlijk een betere leider zijn.

Henrik vat samen:

"Hoewel het in strijd is met het zelfbeeld van sommige leiders, ze kunnen echt niet over water lopen. Sommige van de beste leiders zijn bescheiden, erkennen hun eigen sterke en zwakke punten, zijn blij met de successen en kwaliteiten van anderen, kunnen voorkomen dat ze verloren gaan in … en niet verstrikt raken in hun eigen succes."

Bekijk ook: Versterk jouw leiderschap door motivatie

Concentreer u op uzelf
Tegelijkertijd is het belangrijk dat u als leider de werknemers - en met name de specialisten - waardeert, zegt de professor:

"U moet de specialisten niet laten wachten als het gaat om hun verantwoordelijkheid, ontwikkelingsmogelijkheden en beheren van goede oplossingen, want dan steelt u hun trots. Kortom, leiders moeten de specialisten goede kansen bieden om hun professionele competenties te ontwikkelen. Het gevolg hiervan is dat u zich kunt concentreren op uw eigen specifieke baan - een ​​leider zijn!"

Kijk naar uzelf
Als leider moet u daarom dan ook moeilijke vragen durven te stellen. Als u voortdurend dezelfde kritiek ondervindt met betrekking tot uw leiderschapsvaardigheden, moet u het serieus nemen.

"U zou uzelf moeten afvragen waarom u dezelfde feedback krijgt, of waarom er uitdagingen zijn waarbij u faalt. U moet naar uzelf kijken en eerlijk zijn. Maar ondanks de eerlijkheid kan het moeilijk zijn om het gedrag van uzelf te veranderen, daarom kan het nuttig zijn om met iemand van buiten de organisatie te praten, bijvoorbeeld een coach,” zegt Susanne.

Ze vervolgt: "Vandaag de dag geven managers vaak leiding met een onzekere basis, omdat het bedrijf voortdurend verandert. Van u wordt een goede aanpak gevraagd door eerlijk te zijn en lef te tonen, zodat u samen de veranderingen van de organisatie kunnen beheren, maar ook moet u het patroon van reacties, beweegredenen en motieven van de werknemers begrijpen."

Verlies het temperament
Hoewel u misschien het gevoel hebt dat u het juiste doet, zijn er enkele dingen die leiders moeten vermijden - zelfs wanneer het om authentieke gevoelens gaat. Als leider is uw eerste taak om een ​inspirerende werkplek te creëren voor uw werknemers. En dus is het belangrijk om voorzichtig om te gaan met uw eigen gedrevenheid. Als u vindt dat u uw temperament verliest tegenover uw werknemers, kan dit resulteren tot benauwdheid voor hen en een werksfeer van angst binnen de organisatie.

Medewerkers moeten naar hun leider kunnen gaan en vragen stellen - en het gevoel hebben dat daar ruimte voor is.

"Als u weet dat u deze karaktereigenschappen hebt, kan het ongepast zijn voor de bedrijfscultuur, daarom moet u het meenemen met als doel het opbouwend te gebruiken. Een woedend temperament moet worden beheerd, omdat boze leiders een vreselijke cultuur creëren," zegt Susanne.

Ze concludeert:

"Daarnaast geldt dat u ook in staat moet zijn om eigenschappen zoals ongeduld te beheren. Medewerkers moeten naar hun leider kunnen gaan en vragen stellen - en het gevoel hebben dat daar ruimte voor is. Zoals eerder aangegeven, bent u succesvol als leider als u de werknemers met zich mee hebt."Volg ons om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en toekomstige evenementen.